ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร สมัครงาน พนักงานราชการ

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร เปิดสอบงานราชการ 2554 

สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจ หางาน สมัครงานราชการ ตามประกาศ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร สมัครงาน พนักงานราชการ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่ค่ะ

 

ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร สมัครงาน พนักงานราชการ

1. ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 5 – 12 ต.ค. 54 เป็น 5 – 30 ต.ค. 54

2. เปิดรับสมัคร โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ ผู้สมัครสามารถทยอยสมัครได้จนถึง 30 ต.ค. 54

3. สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 7 ต.ค. 54 และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งสนามสอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ให้ติดตามทางอีเมล์ของท่าน หรือประกาศที่ http://203.146.208.152:7006/

วิธีการส่งใบสมัคร

1.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruit Program ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร ธ.ก.ส.เท่า นั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคาร ประกาศ เพื่อเชิญเข้ารับการสอบข้อเขียนตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ธนาคารกำหนด

2.สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก Super Resume อยู่แล้ว สามารถ Log in ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ และกดส่งใบสมัครได้เลย

3.สำหรับ ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก Super Resume ให้ท่านลงทะเบียน (Register) เป็นสมาชิกก่อน เมื่อได้ Username และ Password แล้วให้ Login เข้าไปสร้าง Super Resume และกดส่งใบสมัครได้เลย
เมื่อส่งใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคารได้ประกาศไว้ที่ http://www.jobtopgun.com
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-31 ต.ค. 2554

5.ท่าน จะได้รับ E-mail แจ้งให้ไปชำระเงิน ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบจาก E-mail ของท่าน หรือจากหน้าประกาศผลผ่านเกณฑ์ที่ http://www.jobtopgun.com นำ ไปยื่นชำระที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ภายใน 3 วันทำการ เพื่อจัดลงสนามสอบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 15.30 น. ของวันที่ 1 พ.ย. 2554 หากเกินกำหนดดังกล่าว ธนาคารจะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับการสอบข้อเขียน

ทั้ง นี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากผิดพลาดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษร ธ.ก.ส. จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขชื่อ-สกุล, เลขที่บัตรประชาชน และตำแหน่งที่สมัคร หรือสมัครใหม่ได้ และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด โดยธนาคารจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีไดๆทั้งสิ้น
การตรวจเช็คสนามสอบและผลการสอบข้อเขียน

6.หลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ท่านสามารถตรวจรายชื่อ สนามสอบและห้องสอบได้ที่ http://www.jobtopgun.com

7.ประกาศผลสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2554 ท่านสามารถตรวจรายชื่อ ได้ที่ http://www.jobtopgun.com

หางานออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: