สมัครงาน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครงาน พนักงาน วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สมัครงาน 2554 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็น พนักงาน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ หางาน ตามประกาศ สมัครงาน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครงาน พนักงาน วุฒิปริญญาตรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.parttimejobvip.com ค่ะ

สมัครงาน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครงาน พนักงาน วุฒิปริญญาตรี

หางาน อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือการจัดการ การจัดการธุรกิจ (1 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาการบัญชี (1 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน (1 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร.0 55267093 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

หางานออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: