งานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงาน

กรมวิชาการเกษตร

งานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงาน บรรณารักษ์/นายช่างศิลป์ ราชการที่รับสมัคร

ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

1. บรรณารักษ์ (1 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2554

2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (1 อัตรา)

– วุฒิปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการออกแบบทางนิเทศศิลป์

ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 255

รับสมัคร งานราชการ ด้วย ตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
หางานออนไลน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: